מטרונה

עבודת הדוקטור שלי עסקה בנושא המטרונה. כתבתי אותה בחוג לתלמוד בבר אילן, בהנחייתו של פרופסור חננאל מאק. שמה המדוייק הוא: המטרונה רבת הפנים – דגמים קבועים ומשתנים של מפגשים בין חכמים ונשים נכריות במדרשים ובתלמודים. 

תקציר המחקר

תוכן הענינים

דברים שאמרתי בטקס קבלת התואר, בשם מקבלי התואר