נח בצ'יינהטאון, קין בקסנדו – על קולנוע דת ומוסר

חוויות אנוש, ניגודים וכוחות שקיימים באדם ובעולם הם חומרי היסוד המשותפים שבהם עוסקת כל תרבות. זיהוי הנושאים המשותפים מחבר בין עולמות רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב, ומצביע על כך שבלא מעט מובנים סדנא דארעא חד הוא.

עיקרו של ספר זה הוא ניתוח מרכיבי היסוד הרעיוניים של סרטי הקולנוע שנבחרו והקבלתם למרכיבים דומים בתרבות היהודית.

החידוש בספר זה הוא בעצם ההתבוננות מתוך נקודת מוצא דתית על יצירות השואבות בדרך זו או אחרת את אוצר הדימויים והמושגים שלהן מעולם דתי (נוצרי על פי רוב). כך או כך, גם ללא נושא הנחשב דתי מסתתרת מאחורי כל יצירה תפיסת עולם מוסרית ורעיונית שמזמינה התמודדות עם ז'אנר המציג תפיסה צורנית ייחודית, או עם במאי בעל השקפת עולם ייחודית.

לעתים מתקיים המפגש התרבותי בתסריט, לעתים בעולם האסוציאציות והסמלים החזותיים, וכמעט תמיד בקונפליקט הדרמטי והרעיוני שביסוד הסרט הבודד. מפגש כזה עשוי להמצא גם בתשומת לב מיוחדת שמעורר שמו התנ"כי של גיבור קולנועי, ובמשמעויות הישירות או הריאוניות הנובעות משם זה. לא פעם רובד זה מוזנח בניתוח המצוי, ובכך חוטא לסרט.

ספר זה יכול להתאים למורים לקולנוע ולמחנכים. הוא מיועד לכל מי שמעוניין בעיסוק בקולנוע מזווית נוספת. לכל דיון בסרט מצורף תקציר. צפייה בסרט עדיפה תמיד, כמובן, על התקציר הכתוב.

כקו כללי, לא לגמרי מחייב, עוסק הספר בחלקו הראשון בנושאים הקשורים בעיקר לקולנוע האמריקאי, ובחלקו השני- ביוצרים אירופאים.