נסיך מחוץ לחדר

 

נסיך מצרים בחלומי ירד ממרכבה נסיך יפה תואר ועסוק מאד. והקיש על דלת הבית שלי. אין לי זמן, אמר, כארנב של עליזה בשעתו, אני צריך שתסבירי לי כמה דברים.

הוא לא היה צריך להציג את עצמו, זיהיתי מיד את קוי המתאר המעוצבים היטב,  יפה באופן קיצוני, קצת חד ממדי בשביל משה רבנו, אבל נסיך. זה עופרה חזה שם ברקע? שאלתי. מרים? בהחלט, הנהן. ועכשיו תסבירי לי למה הם לא מכניסים אותי לכיתה. יהודים, נאנחתי. מתווכחים על הדרך שבה יש ללמוד תנ"ך. מה עוד חדש? בדיוק החליפו להם את המפמ"ר הקודם באישה. זה מפחיד מאד, אתה לא חושב?  הם מעדיפים פרשנות של חז"ל על פרשנות של תסריטאי הוליבודי. זה מפתיע אותך?

להמשיך לקרוא